МОВНА
ЕКОЛОГІЯ АКАДЕМІЧНОГО ПОВСЯКДЕННЯ

Словник-довідник
М. І Калько, В. В. Калько, І. І. Погрібний.


Пропоноване видання – це комплексна праця, що поєднує
низку словників та довідників, мета яких – протидія трьом основним
лінгвоекологічним загрозам, що нависають над сучасним усним та писемним мовленням членів академічної спільноти (професорсько-викладацького та адміністративного складу вишів, аспірантів та студентів), кому передовсім і адресована ця книжка. Найглобальнішими небезпеками для порушення екологічної чистоти сучасної української літературної мови автори визнають академсуржик, академжаргон та анормативікон у їхніх виявах на всіх
мовних рівнях: фонетико-фонологічному, морфонологічному, морфемно-морфологічному, дериватологічному, лексико-сематичному, фразеологічному, синтаксичному, текстовому.
Для професорсько-викладацького та адміністративного складу вишів,
аспірантів та студентів, а загалом – для всіх, хто залюблений у рідне слово.

кількість сторінок: 366

розмір: 148х210 мм

рік випуску: 2019